TRÆrapporter

Dokumenterer de forudsætninger, beregninger og anden dokumentation, som udarbejdes i forbindelse med udvikling af vejledninger.

TRÆrapporter

Forudsætninger, beregninger og dokumentation

TRÆ-rapporter udgives primært i tilknytning til TRÆhåndbøger og redegør for forudsætninger, beregninger og anden dokumentation, der ligger til grund for de anbefalinger, tabeller og beregningsregler, som indgår i håndbøger og vejledninger fra Træinformation.

Nedenfor finder du en oversigt over de rapporter vi har udgivet til gældende TRÆhåndbøger.

Alle rapporter er gratis og kan læses online, printes og downloades.

TRÆrapport 1

TRÆ 68 Facadeelementer
Statiske forhold ved samlinger og beslag til facadeelementer.

Udklip_124x176
TRÆrapport 2

TRÆ 68 Facadeelementer
Brandteknisk dokumentation for facadeelementer.

Udklip_124x176_2
TRÆrapport 3

TRÆ 68 Facadeelementer
Flanketransmission for luftlyd gennem træbaserede facadeelementer.

Udklip_124x176_3
TRÆrapport 4

TRÆ 64 Trægulve
Beregningsgrundlag for understøtning af trægulve.

TRÆrapport 4
TRÆrapport 5

Beregning af tagåse
Beregningsforudsætninger og brugervejledning til programmet ÅseDim.

TRÆrapport_05_Beregning_af_tagaase
TRÆrapport 6

Danske normregler for snelast 1916-2010

124x176_TRAErapport_06_Danske_normregler_for_snelast
TRÆrapport 7

Load-carrying capacity of timber frame diaphragms with unidirectional support

124x176_TRAErapport_07_Load-carrying_capacity
TRÆrapport 8

Grundlag for dimensionering af taglægter for personlast

124x176_TRAErapport_08_Dimensionering_af_taglaegter
TRÆrapport 9

Faste undertage og tagunderlag
Baggrund for dimensioneringstabeller.

TRÆrapport 9_124x176
TRÆrapport 10

Terrændæk uden betonplade
Stivhed over for punktlast

TRÆrapport 10_124x176
TRÆrapport 11

BJÆLKEdim
Brugervejledning og beregningsforudsætninger.

TRÆrapport 11 - BJÆLKEdim-1_124x176
TRÆnotat 12

BEAMdesign
The program BEAMdesign is a version of the Danish program BJÆLKEdim, adapted to UK national annexes and customs.

TRÆnotat 12_124x176
Store træspær – behov for afstivning

Store træspær – behov for afstivning
Afstivning af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld.

Forside