TRÆhåndbøger

Håndbøgerne er praktiske og let forståelige anvisninger. De repræsenterer en anvendelsesteknisk grundviden om træ og byggeri.

TRÆhåndbøger

Som medlem kan du læse alle håndbøger online

Hold musen over den håndbog, der interesserer dig og få en kort beskrivelse af indholdet.

Husk at logge på, hvorefter du kan klikke på håndbogen for at åbne og læse den

TRÆ 45 Trætørring

Praktisk vejledning i trætørringsteknik, der beskriver træets fugttekniske egenskaber, forholdet mellem træ, vand og luft ved tørring af træ, forskellige trætørringsmetoder, kontrolpunkter og trætørringsøkonomi.

TRÆ 45 Trætørring
TRÆ 55 Træfacader

Håndbogen behandler de mest anvendte bræddebeklædninger, herunder valg af beklædningstype, træart, opsætning og træbeskyttelse. Den er rigt illustreret og indeholder en række praktiske konstruktionsanvisninger på udførelse af udvendige træbeklædninger.

TRÆ 55 Træfacader
TRÆ 56 Træskelethuse

Håndbogen giver en grundig gennemgang af træhusets opbygning, materiale og konstruktionsvalg. Den indeholder flere end 296 kommenterede konstruktionstegninger for alle væsentlige bygningsdele, lige til at anvende.

TRÆ 56 Træskelethuse
TRÆ 57 Træbeskyttelse

Bogen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug. Den indeholder alt om maling og træbeskyttelse.

TRÆ 57 Træbeskyttelse
TRÆ 59 Træspær 1 – Spær med hulplader

Ny dimensioneringsvejledning for træspær, samlet med kamsøm og hulplader. Indeholder mange nye spærløsninger og opdaterede dimensioneringstabeller. Den afløser TRÆ 28.

trae_59_124x176_forside_lille
TRÆ 60 Træplader

Alt om udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tage, vægge og lofter.

TRÆ 60 Træplader
TRÆ 61 Skadedyr i træ

Bogen vejleder i bestemmelse af de mest almindelige angreb fra skadedyr, og gør det muligt at skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadesvolder i træ.

TRÆ 61 Skadedyr i træ
TRÆ 62 Skadet træværk

Håndbogen behandler de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.

trae_62_124x176_forside_lille
TRÆ 63 Trægulve – Valg og vedligeholdelse

Håndbogen vejleder i valg af trægulve, og indeholder anvisninger for rengøring, pleje og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt metoder til renovering af ældre gulve.

TRÆ 63 Trægulve
TRÆ 64 Trægulve – Lægning

Bogen indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve samt nødvendige forskrifter for gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.

TRÆ 64 Trægulve - Lægning
TRÆ 65 Taglægter

Håndbogen er en praktisk vejledning i lægtning af tage med dimensioneringstabeller for lægter, udhæng og befæstigelser på både huse og ved renovering af ældre bygninger.

TRÆ 65 Taglægter
TRÆ 66 Brandkrav

Bogen giver et hurtigt overblik over, hvordan brandkravene i bygningsreglementet kan opfyldes, med tydelig angivelse af hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes.

Trae_66_Brandkrav_124x176_forside_lille
TRÆ 67 Undertage

Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage fra banevare, træfiberplader til faste undertage med tagpap på brædder,
krydsfiner eller OSB-plader.

TRÆ 67 Undertage
TRÆ 68 Facadeelementer

OBS! Pt. frarådes brug af MgO-plader (s. 107) Læs mere i nyhedsbrev nr. 4 under “Mit nyhedsbrev”

Håndbogen anviser detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger.

TRÆ 68 Facadeelementer
TRÆ 69 Træarter

Håndbogen indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

TRÆ 69 Træarter_124x176_forside_lille
TRÆ 70 Træmaterialer

Håndbogen giver en grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer. Den er nyskrevet og afløser TRÆ 50 Træ – kvalitet og egenskaber fra 2003.

TRÆ 70 Træmaterialer
TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

TRÆ 71_124x176
TRÆ 72 Træ i vådrum

Håndbogen viser hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder hvilken belastningsklasse løsningerne kan anvendes i. Den er baseret på de definitioner og principper, der er fastlagt i SBi-anvisning 252, Vådrum, (Statens Byggeforskningsinstitut 2015).

trae72_trae-i-vaadrum_forside_m_skygge
TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

Tagkonstruktioner med store spær

Baggrunden for udgivelsen af denne TRÆhåndbog er, at der i de senere år har været en del tilfælde, hvor tage med store træspær på brede bygninger er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende tværafstivning. Omkostningerne til udbedring har været meget betydelige, og samtidig har der været stor risiko for personskade.

TRÆ73_Tagkonstruktioner-med-store-spær
TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser

Bogen gennemgår valg af trætype, dimensioner og udformning af detaljer for træterrasser; både på terræn, hævede, kvistaltaner og på tage. Desuden beskrives muligheder for udførelse af terrassens underlag – herunder specielt hvordan vandindtrængning undgås.

TRÆ 74
TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

Tagspær af træ indgår i en overvejende del af bygninger i Danmark. Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.

TRÆ 75 Træspær_124x176
Beregning af forbindelser

Beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 (med tillæg og dansk Nationalt Anneks) kan udføres efter vejledningerne i håndbogen.

Den indeholder samtidig Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5.

Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler.

Beregning-af-forbindelser_124x176
Beregning af trækonstruktioner

Denne publikation er en lærebog om beregning af trækonstruktioner, der retter sig dels mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, dels mod praksis – rådgivende ingeniører, udførende, produktudviklere og andre projekterende. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Beregning-af-trækonstruktioner_124x176