Temaartikler

Temaartikler

Base med aktuelle artikler om anvendelse af træ i byggeriet, træ og miljø, træarkitektur mv. Alle artikler og vedlagte illustrationer kan frit anvendes af pressen uden for-udgående aftale.

2011-04-04
Træinformation støtter forbud mod ulovligt træ
Med et generelt EU-forbud mod brug af ulovligt træ og med bilaterale aftaler mellem EU og de største træeksporterende lande er fundamentet nu i orden for, at vi kan sætte en stopper for ulovlig træfældning. Det mener Træinformation, der længe har støttet et generelt forbud frem for frivillige certificeringsordninger.

2011-04-04
Mindre træplader giver større sikkerhed
Træinformation tog sammen med træbranchens andre aktører initiativ til en fælles aftale om at reducere størrelsen på træplader, som bruges til tagarbejde. Aftalen skal forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i byggeriet og er bindende fra 1. marts 2011.

2011-04-04
Manglende afstivning skyld i sneskader
Op mod 1000 tagskader under sidste vinters store snemængder kunne med stor sandsynlighed være undgået, hvis tagene var konstrueret ifølge de gældende normer. Det viser en rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, som har kortlagt årsagerne til de mange skader. Styrelsen har med hjælp fra Træinformation taget initiativ til en informationskampagne rettet mod de berørte bygningsejere.

2011-04-04
Trykimprægneret træ er ikke bare trykimprægneret træ
Der er stor forskel på kvaliteten af trykimprægneret træ. Det bedste kan holde i mere end 25 år selv under hårde betingelser, mens dårligt trykimprægneret træ kan rådne op i løbet af blot få år. Træinformation anbefaler NTR-imprægneret træ og bidrager til en oplysningskampagne.

2011-04-04
Brandkrav til undertage
En række tagbrande på ældre etageejendomme har sat fornyet fokus på brandkravene til undertage. Blandt andet skal undertage over udnyttelige loftrum brandsikres, træ til faste undertage skal være brandimprægneret, og både brandbeskyttelsesevne og reaktion-på-brand-egenskaber skal dokumenteres.