Søge efter: træfakta

 1. Trægulve

  Nedenstående pjecer angiver vejledende retningslinjer for anvendelse, lægning og vedligeholdelse af trægulve. Formålet med vejledningerne er at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve. Vejledningerne kan læses og downloades gratis. Vejledningerne kan med fordel anvendes: Læs mere

 2. Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

  Tak for året der er gået. Et år som har været præget af et højt aktivitetsniveau. Fokus på bæredygtighed Det nye år bliver anderledes udfordret, og vi er spændte på det kommende regeringsgrundlag, som forhåbentligt har øget fokus på bæredygtighed i byggeriet. Vi er i gang med at forberede os på dette via vores deltagelse i byggeriets strateginetværk, hvor vi allerede har klargjort henvendelser til kommende ministre og ordførere. Strateginetværket er en udbygning af koordinationsudvalget for implementering af regeringens bæredygtigheds-strategi. Det er nogle af de mange aktiviteter, som Træinformation deltager i. Lovende biobaserede konstruktioner Nogle andre interessante projekter er følgegrupper… Læs mere

 3. Glædelig jul og godt nytår

  Tak for året der er gået. Selvom det har været et usædvanligt år, har det igen været præget af travlhed i byggebranchen. Vi oplever en stigende efterspørgsel på træviden, da træ kan bidrage positivt til at løse byggeriets klimaudfordringer. Det blev endnu et år med Covid på sidelinjen, men vi har haft fuld gang i produktionen. Vi har udarbejdet to nye TRÆhåndbøger, hvor den ene bog giver anvisninger til udførelse af tagpap på træunderlag, og den anden bog omhandler træbyggeri i brandklasse 1 og 2. Sidstnævnte er netop prælanceret digitalt for medlemmer. Vi glæder os til at kunne udgive den trykte bog i… Læs mere

 4. Jubilæumsinterview

  Interview med DLH Danmarks CEO Dennis Albretsen I anledningen af Træinformations 65-års fødselsdag har vi talt med CEO Dennis Albretsen fra DLH Danmark, som er en af vores ældste og mest trofaste medlemsvirksomheder. DLH Danmark har været medlem af Træinformation siden opstarten af Træbranchens Oplysningsråd i 1954, som senere blev til Træinformation. DLH Danmark A/S er blandt Nordens mest erfarne leverandører af pladeprodukter. Med deres store og mangeårige ekspertise indenfor træplader og -brædder har DLH Danmark været en vigtig sparringspartner, der har været med til at kvalitetssikre 3 af Træinformations TRÆhåndbøger om gulve og terrasser samt ”TRÆfakta 12 Lette terrændæk”.… Læs mere

 5. Nytårshilsen fra Træinformation

  Rigtigt godt nytår! 2015 bød på et fortsat fokus på træ i byggeriet. Træinformation arbejder tæt sammen med lovgivere og normorganisationer for at sikre træ en endnu større plads i fremtidens byggeri – og dermed mindske CO2-udledningen. Vi ser en øget forståelse for træets betydning for at lave bæredygtigt byggeri. Mere træ og mindre CO2-aftryk i byggeriet Denne øget forståelse ses blandt andet ved, at der i medierne har været skrevet om, at vi i Danmark også skal bygge højhuse i træ. Dette projektarbejde er Træinformation en del af, og vi glæder os til at fortælle om det nyeste inden… Læs mere

 6. Søg pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer

  Er din virksomhed producent eller leverandør af byggevarer, så har I lige nu mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til udarbejdelse af produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er). En særlig offentlig pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer er åbnet, og der kan søges efter først-til-mølle-princippet. Læs mere om hvordan du ansøger Hvorfor skal en byggevare have en EPD? Fremover vil der være brug for dokumentation af hver enkelt byggevares miljøpåvirkning. Det har hidtil kun været et krav at lave livscyklusvurdering (LCA), hvis en bygning skulle DGNB certificeres. Men fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav… Læs mere

 7. Mange gulvskader skyldes fugt i undergulvet

  En undersøgelse, som Gulvbranchen har foretaget blandt deres medlemsvirksomheder, viser at 90 procent af virksomhederne oplever problemer med fugt i betongulvet, når de skal lægge gulv i nybyggeri. Gulventreprenører presses til at lægge gulv på Læs mere

 8. Formål

  Træinformation – viden, holdninger og visioner for træ i byggeriet I Træinformation ved vi, hvad vi taler om. Det er derfor, vi har flere end 800 medlemsvirksomheder og er selvskrevne sparringspartnere i lovgivningsprocesser. Vi er Læs mere

 9. Videnscentre

  En række danske og udenlandske videnscentre rådgiver og udgiver vejledninger og viden på internettet om træ og byggeri. Bemærk, at vejledninger og bygningsdetaljer fra udenlandske videnscentre ikke altid kan forventes at opfylde danske krav i Læs mere

 10. Træviden_Byggeri

  Vejledninger

  En række danske institutter, videncentre og brancheorganisationer udgiver vejledninger og viden på internettet om træ og byggeri Træinformation TRÆhåndbøger – vejledninger om træ, træmaterialer, træbeskyttelse og træbaserede konstruktioner i byggeriet som trykte vejledninger, på internet Læs mere

 11. Produkter_Træhåndbøger

  TRÆhåndbøger

  Uundværlig grundstamme af viden om træ og byggeri Træinformation opdaterer og udgiver hvert år nye håndbøger i den kendte bogserie. Alle håndbøger fås både i almindelige bogformat og til din smartphone eller tablet. Læs mere Læs mere

 12. Om Træinformation

  Træinformation – tidligere Træbranchens Oplysningsråd Vision og målTræinformation er en interesseorganisation, der repræsenterer flere end 1100 medlemsvirksomheder og organisationer inden for træhandlen og byggesektoren. Vores vision er at være den ledende formidler af viden om Læs mere

 13. Tilbud til Træsektionens medlemmer

  Som medlem af Træsektionen i Dansk Byggeri får du rabat på det første års medlemskab af Træinformation.Medlemskontingent ved indmeldelse: 2.695 kr. (for 12 måneder). Normal pris: 3.195 kr. Medlemsfordele – helt kort Alle TRÆhåndbøger ved Læs mere

 14. Træviden_Byggeri

  Branchevejledninger for trægulve

  Nedenstående vejledninger angiver vejledende retningslinjer for anvendelse, lægning og vedligeholdelse af trægulve. Formålet med vejledningerne er at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve. Vejledningerne kan læses og downloades gratis. Vejledningerne kan med fordel anvendes: Læs mere