Studietur til Växjö

I samarbejde med ArkiTours udbyder vi nu denne studietur til Värö, Växjö og Karlskrona.

Växjö: Byen, hvor 50% af nybyggeri skal være i træ
Allerede i 2013 besluttede politikerne i Växjö, at i 2020 skulle 50% af alle nybyggede byggerier være opført i træ (bærende konstruktioner og vægge). Byen ligger i et skovrigt område i Sydsverige, hvor skov- og træindustrien historisk set har været – og fortsat er – en vigtig del af erhvervslivet.

Hvorfor træbyggeri?
Växjös Kommunes vigtigste årsag til at bygge i træ er, at det nedbringer CO2-udledningen, idet omkring 30% af udledningen kommer fra byggebranchen. Kommunen har udarbejdet en træbygningsstrategi med konkrete mål, der skal bidrage til at skubbe til udviklingen internt i kommunen og i byggeindustrien.

Hvad er dit udbytte som deltager?

  • Du besøger forskellige træbyggerier, et stort fabrikskompleks, der forarbejder træ til byggeindustrien og Växjö Kommune. Du vil dermed se forskellige former for træbyggeri, lige fra CLT til andre former for industrielt forarbejdet træ.
  • Du får inspiration, ny viden og netværk om boligbyggeri i træ og CLT. Der vil være et oplæg hvert sted ved forskellige interessenter og specialister i træbyggeri, fra træ-producenter til ingeniører, arkitekter, developere mv.
  • Du får indblik i, hvordan Växjö har arbejdet med en klar strategi for mere træbyggeri, herunder etableringen af et klyngemiljø, der består af Linné Universitetet, træindustrien, developere og tegnestuer, der i samarbejde blandt andet udvikler nye træ-produkter til byggebranchen.

Dato og program
Studieturen var oprindeligt programsat til den 20.-21. september 2021, men grundet Covid-19 restriktioner på besøgsstederne i Sverige, har vi valgt at udsætte turen til senere i 2021.
› Se oprindelig invitation og program

Målgruppe
Alle er velkomne.

Pris
Pris for medlemmer af Træinformation: 3.500 kr./person
Pris for ikke-medlemmer: 4.500 kr./person.

Priserne er ekskl. moms. Forplejning på turen er ikke inkluderet.

I prisen er inkluderet: Forskellige projektbesøg/foredrag og overnatning i enkeltværelse på Hotel Scandic i Växjö inkl. morgenmad.

Kørsel
Deltagerne kører i egen bil til Värö-Växjö-Karlskrona og retur til Danmark. Når vi har et overblik over deltagerne på studieturen, sender vi en e-mail til alle deltagerne, så der er mulighed for at koordinere fælles kørsel.

Forhåndstilmelding
Hvis du er interesseret i at holde dig orienteret om studieturen, kan du forhåndstilmelde dig her. Det er uforpligtende at tilmelde sig. Du kan også skrive til Træinformation på traeinfo@traeinfo.dk eller ringe til os på telefon 45 28 03 33, hvis du har spørgsmål til studieturen.