Rådgivning

Professionel råd og vejledning om træ og trækonstruktioner

Teknologisk Institut, Træ og Miljø
Centret rådgiver om udvikling og anvendelse af træ og andre biobaserede materialer og produkter på honorarbasis.

Rådgivningen omfatter træ og biobaserede materialer, træbeskyttelse, træmaterialer og konstruktioner, trægulve, kvalitet og kontrol og overfladebehandling.

Centret udfører rutinemæssige samt avancerede prøvninger af materialers fysiske- og mekaniske egenskaber som f.eks. levetid, fugtindhold og fugtbetingede bevægelser, holdbarhed, styrke- og stivhed, misfarvning, biologisk holdbarhed mod skimmel, svampe mv.

Læs mere og kontakt TI, Træ og Miljø her


Træinformation
Alle medlemmer af Træinformation har adgang til gratis rådgivning om træ og byggeri – alle hverdage på telefon eller e-mail til Medlemsrådgivningen.

Virksomheder som ikke er medlem kan får hjælp og bistand i forbindelse med spørgsmål til vores vejledninger og publikationer – alle hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00 på telefon eller e-mail til traeinfo@traeinfo.dk.

Træinformation rådgiver om træ og træbaseret byggeri på honorarbasis, se Ydelser.