Undervisningsadgang

Som uddannelsesinstitution har I mulighed for at tegne abonnement på adgang til alle Træinformations gældende publikationer. Adgangen er IP-baseret.

Allerede abonnent?
Du finder bøgerne i jeres abonnement her

Hvordan bliver min skole abonnent?
Adgangen er styret via skolens IP-adresse og giver på den måde adgang til alle undervisere og elever på skolen. Opsætningen sker ved at registrere vores website hos WAYF.

Hvad koster abonnementet?
Kontakt os for nærmere info om pris på 45280333 eller traeinfo@traeinfo.dk.

BB01 Lægtning af tage

Byggebladet angiver regler for valg og oplægning af 38 x 73 mm taglægter, samt udførelse af lægtestød og gavludhæng.

Læs

TRÆ 13 Træ holder længe

1. udg. oktober, 1963
Udgået 1984, erstattet af TRÆ 29(oktober, 1984)

Overfladebehandling samt imprægnering for beskyttelse af træet (afløser TRÆ 4)

Læs

TRÆ 15 Hanebåndsspærfag

1. udg. juli, 1964
Udgået 1973, erstattet af TRÆ 15 (juli, 1973)

Træspærfag med typetegninger og dimensioneringstabeller for to typer af hanebåndsspærfag.

Læs

TRÆ 11 Træ, Maling, Beitse & Lak

1. udg. august, 1962
Udgået 1981, erstattet af TRÆ 44 (august, 2000)

Teknisk og æstetisk tilfreds-stillende overfladebehandling af bygningstræ.

Læs

TRÆ 15 Hanebåndsspærfag

2. udg. juli, 1973
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Genoptryk af TRÆ 15, Hanebåndsspærfag fra 1964.

Læs

TRÆ 14 Træstilladser

1. udg. maj, 1964
Udgået 1981

Gennemgår opbygning af træstilladser til murer- og jernbetonarbejde.

Læs

TRÆ 45 Trætørring

Vejledning i trætørringsteknik: træets fugttekniske egenskaber, forholdet mellem træ, vand og luft ved tørring af træ, forskellige trætørringsmetoder, samt kontrolpunkter og trætørringsøkonomi.

Læs

TRÆ 49 58 Træarter

1. udg. august, 2003
Udgået 2014, erstattet af TRÆ 69 (november, 2014)

De mest anvendte træarter, inkl. træarternes oprindelse, egen-skaber og anvendelse.

Læs

TRÆ 54 Undertage

1. udg. november, 2007
Udgået 2013, erstattet af TRÆ 67 (november, 2013)

Praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede undertage.

Læs

TRÆ 55 Træfacader

Behandling af de mest anvendte bræddebeklædninger, herunder valg af beklædningstype, træart, opsætning og træbeskyttelse. Indeholder konstruktions-anvisninger på udførelse af udvendige træbeklædninger.

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

Grundig gennemgang af træhusets opbygning, materiale og konstruktionsvalg. Indeholder flere end 296 kommenterede konstruktionstegninger for alle væsentlige bygningsdele, lige til at anvende.

Læs

TRÆ 57 Træbeskyttelse

Bogen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug. Indeholder alt om maling og træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 58 Træspær 2

1. udg. november 2009
Udgået 2019, erstattet af TRÆ 75 (juni, 2019)

Indeholder viden om valg, opstilling og afstivning af fabriksfremstillede spær (afløser TRÆ 52).

Læs

TRÆ 59 Træspær 1

Læs venligst forordet omkring udgåede sider i bogen (side 3).

Dimensioneringsvejledning for træspær, samlet med kamsøm og hulplader. Mange spærløsninger og dimensionerings-tabeller.

Læs

TRÆ 61 Skadedyr i træ

Vejledning i de mest almindelige angreb fra skadedyr, og gør det muligt at skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadesvolder i træ.

Læs

TRÆ 62 Skadet træværk

Behandling af de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.

Læs

TRÆ 63 Trægulve

– Valg og vedligeholdelse

Vejleding i valg af trægulve samt anvisninger for rengøring og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt metoder til renovering af ældre gulve.

Læs

TRÆ 64 Trægulve

– Lægning

Indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve samt nødvendige forskrifter for gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.

Læs

TRÆSKIB ET – Fra langskib til fregat (1968)

Pjecen kaster strejflys over flådens organisation og opgaver, skibsbyggeriet og forholdene ombord.

Læs

TRÆSKIB TO – Sømand og købmand (1977)

Her beskrives handelsskibets kulturhistorie fra omkring år 800 og frem til det 20. århundrede.

Læs

TRÆ er tradition (1964)

Gennem tegninger, småhistorier og kulturtræk i tiden fra de tidligste tider og frem til idag, skildres træs betydning i den menneskelige kultur.

Læs

TRÆ ABC (1961)

Pjecen behandler emnet træ i videste forstand – fortrinsvis ud fra et kulturhistorisk synspunkt.

Læs

TRÆ og FEST (1979)

Pjecen er en hilsen til dansk træhåndværk og -industri i arbejde som i fest.

Læs

TRÆ og JUL (1970)

Man har valgt at skildre materialet træs betydning for forberedelserne og selve julefesten.

Læs

TRÆ fra SKOV til BRUG (1975)

Pjecen beskriver træets rejse fra at være et frø som spirer i skoven, til det som voksent og modent træ fældes og opskæres.

Læs

TRÆ 1 Træ fra skov til skib

1. udg. april, 1958

Pjecen er den første i håndbogsserien og giver en kort beskrivelse, i billeder og tekst, af træets vej fra skoven til forbrugeren.

Læs

TRÆ 3 Trægitterspærfag (Fritbærende)

1. udg. september, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Omhandler fritbærende trægitterspærfag.

Læs

TRÆ 2-3 Træspærfag

1. udg. marts, 1961
Udgået 1966, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1966)

Genoptryk og samling af TRÆ 2 og TRÆ 3. Indeholder projektering og opførelse af træspærfag til enfamiliehuse.

Læs

TRÆ 2-3 Gitterspærfag

2. udg. marts, 1966
Udgået 1971, erstattet af TRÆ 2-3 (april, 1971)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1961.

Læs

TRÆ 2-3 Gitterspærfag

3. udg. april, 1971
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1966.

Læs

TRÆ 4 Træbeskyttelse

1. udg. december, 1958
Udgået 1963, erstattet af TRÆ 46 (september, 2001)

Beskriver de metoder og midler, der er til rådighed i forbindelse med træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 5 Træskeletvægge

1. udg. april, 1959
Udgået 1975, erstattet af TRÆ 25 (september, 1975)

Behandler træskeletkonstruk-tioners princip, med inspiration fra metoder i USA og Norge.

Læs

TRÆ 6 Træ, Maling og Lak

1. udg. juli, 1959
Udgået 1962, erstattet af TRÆ 11 (august, 1962)

Fremgangsmåder til overfladebehandling af bygningstræ.

Læs

TRÆ 7 Træ i sommerhuse

1. udg. december, 1959
Udgået 1965

Fokus på konstruktionerne til det lille sommerhus.

Læs

TRÆ 8 Træspærfag til stalde

1. udg. april, 1960
Udgået 1981, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)

Trækonstruktioner i landbrugs-byggeriet med tegninger til fem forskellige træspærfagstyper.

Læs

TRÆ 9 Træspærfag til lader

1. udg. februar 1961
Udgået 1981

Pjecen er en fortsættelse af TRÆ 8, Træspærfag til stalde og indeholder tegninger til seks forskellige træspærfagstyper.

Læs

TRÆ 10 Før De bygger sommerhus

1. udg. september, 1961
Udgået 1981

Behandler træsommerhusets boligmæssige udformning.

Læs

TRÆ 12 12 Træarter i Skandinavien

1. udg. juni, 1963
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)

Orientering om de tolv vigtigste, skandinaviske træ- og løvtræ-arters vækst og egenskaber.

Læs

BB04 Fundamenter

Byggebladet giver gode råd og anvisninger om udførelse af fundamenter til lette bygninger som for eksempel garager, udestuer og sommerhuse.

Læs

BB05 Vælg træ rigtigt

De vigtigste træ- og trælast-begreber, som det er godt at kende,  når man køber træ. Bladet giver gode råd om valg af træ, og indeholder nyttig viden om de væsentligste træarter på det danske marked.

Læs

BB06 Søm

Oversigt over alle sømtyper med anvendelsesformål, dimensioner, korrosionsbeskyttelse og sømningsanvisninger.

Læs

BB07 Skruer

Oversigt over skruetyper med anvendelsesformål, dimensioner, korrosionsbeskyttelse, kærvtyper og skruningsanvisninger.

Læs

BB08 Fliser på gulve

Alt om valg af gulvfliser og mørteltyper samt lægning af fliser i almindelige rum og i badeværelser og tilsvarende vådrum.

Læs

BB09 Fliser på vægge

Alt om valg af vægfliser og mørteltyper samt opsætning af fliser i almindelige rum og i badeværelser og tilsvarende vådrum.

Læs

BB10 Træfacader – vedligeholdelse

Bladet giver gode råd om eftersyn af facadebeklædninger, de enkelte træarters særlige egenskaber til facadeformål, metoder til rengøring af træværket samt vedligeholdelse af overfladebehandlinger.

Læs

BB11 Vinduer og døre – vedligeholdelse

En trin for trin anvisning om eftersyn og reparation af vinduer og yderdøre, udbedring af nedbrudte overflader, valg af maling og træbeskyttelse samt vedligeholdelse af overflade-behandlinger.

Læs

BB12 Hegn og terasser – vedligeholdelse

Byggebladet giver gode råd om udformning af hegn og terrasser, om valg af egnede træarter, rengøring og skridsikring af træterrasser, samt om valg og vedligeholdelse af overflade-behandlinger.

Læs

BB13 Havemøbler af træ – valg og vedligeholdelse

Byggebladet viser hvad du skal se efter, når du køber havemøbler af træ. Det indeholder også gode råd om rengøring og pleje af behandlede og ubehandlede overflader, samt hvordan du bør opbevare havemøbler.

Læs

BB03 Trykimprægneret træ

Alt om valg af trykimprægneret træ og om anvendelse, bearbejdning og vedligeholdelse samt de væsentligste miljøforhold ved anvendelse af trykimprægneret træ.

Læs

BB02 Havens hegn

Byggebladet giver gode råd om valg af hegnstyper og om reglerne for opstilling af hegn. Der er også en fyldig vejleding om opstilling og vedligeholdelse af hegn.

Læs

TRÆ 65 Taglægter

Praktisk vejledning i lægtning af tage med dimensionerings-tabeller for lægter, udhæng og befæstigelser på både huse og ved renovering af ældre bygninger.

Læs

TRÆ 16 Træ og Trivsel

1. udg. september, 1964
Udgået 1981

En karakteristik af samtidens byggeri af haveboliger,  og skal ses som en hyldest til trivsel-linien i dansk haveboliger.

Læs

TRÆ 17 Trækonstruktioner i sommerhuse

1. udg. september, 1965
Udgået 1981

Danner sammen med TRÆ 10, Før De Bygger Sommerhus, grundlag for projektering og udførelse af bedre og smukkere sommerhuse.

Læs

TRÆ 18 Træbjælkelag i enfamiliehuse

1. udg. juni, 1967
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Træbjælkelagets opbygning, dimensionering og konstruktive detaljer ifm udførelsen.

Læs

TRÆ 19 Trægulve

1. udg. april, 1968
Udgået 1997, erstattet af TRÆ 41 (december, 1997)

Trægulves egenskaber og udseende samt udførelse og overfladebehandling.

Læs

TRÆ 20 Træ i haven

1. udg. juli, 1968
Udgået 1991

Pjecen gennemgår de mange muligheder for anvendelse af træ i haven.

Læs

TRÆ 21 Feriehuset af træ

1. udg. december, 1970
Udgået 1991

Bringer et komplet sæt tegninger med tilhørende arbejds-beskrivelse til feriehuset af træ.

Læs

TRÆ 22 Træforbindelser

1. udg. juni, 1970
Udgået 1991

Behandler de belastninger, der kan forekomme på forbindelser i de bærende bygningsdele – dæk, vægge og tag.

Læs

TRÆ 23 Træ og bad

1. udg. oktober, 1972
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 53 (november, 2006)

Hvorfor, hvor og hvordan træ og træbeklædninger anvendes og behandles i baderum og -stuer.

Læs

TRÆ 24 Træfiberplader

1. udg. 1973
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 36 (december, 1993)

Alle de nødvendige informationer om træfiberplader som byggemateriale.

Læs

TRÆ 25 Træskelethuse

1. udg. september, 1975
Udgået 1992, erstattet af TRÆ 56 (december, 2008)

De nødvendige anvisninger for opbygning træskelethuse (i forlængelse af TRÆ 5).

Læs

TRÆ 26 Spånplader i byggeriet

1. udg. september, 1977
Udgået 1994, erstattet af TRÆ 37 (december, 1994)

Konstruktioner i byggeriet med anvendelse af spånplader i overensstemmelse med BR-77.

Læs

TRÆ 27 Krydsfiner i byggeriet

1. udg. juni, 1979
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 32 (december, 1991)

Gennemgår konstruktioner med krydsfiner i byggeriet, anvendt i overensstemmelse med BR-77.

Læs

TRÆ 28 Træspærfag

1. udg. april, 1983
Udgået 1990, erstattet af TRÆ 28 (december, 1990)

Udførelsesvejledning for træ-spærfag samlet med sømplader samt for træbjælkelag.

Læs

TRÆ 28 Træspærfag

2. udg. december 1990
Udgået 1998, erstattet af TRÆ 28 (november, 1998)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1983.

Læs

TRÆ 28 Træspærfag

3. udg. november, 1998
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 28 (maj, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1990.

Læs

TRÆ 28 Træspær 1

4. udg. maj, 2004
Udgået 2004, erstattet af TRÆ 28 (december, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1998.

Læs

TRÆ 28 Træspær 1

5. udg. december, 2004
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 59 (december, 2009)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra maj 2004.

Læs

TRÆ 29 Træ holder længe

1. udg. oktober, 1984
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 29 (juli, 1991)

Indeholder en oversigt over de vigtigste regler for konstruktiv træbeskyttelse (afløser TRÆ 13).

Læs

TRÆ 29 Træbeskyttelse

2. udg. juli, 1991
Udgået 2000, erstattet af TRÆ 44+46 (august, 2000/september, 2001)

Opdateret udgave af TRÆ 29 fra 1984.

Læs

TRÆ 30 Limtræ

1. udg. oktober, 1983
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 30 (juni, 1991)

Vejledning om dimensionering, anvendelse og vedligeholdelse af limtrækonstruktioner.

Læs

TRÆ 30 Limtræ

2. udg. juni, 1991
Udgået 2002, erstattet af TRÆ 30 (maj, 2002)

Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1983.

Læs

TRÆ 30 Limtræ

3. udg. maj, 2002
Udgået 2007

Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1991.

Læs

TRÆ 31 Træspær

1. udg. august, 1987
Udgået 1990, erstattet af TRÆ 31 (december, 1990)

Pjecen handler om valg, bestilling og opsætning af træspær.

Læs

TRÆ 32 Krydsfiner

1. udg. december, 1991
Udgået 2006, erstattes af TRÆ 60

Behandler et bredere anvendelsesområde for krydsfiner (afløser TRÆ 27).

Læs

TRÆ 33 Skadedyr i træ

1. udg. maj, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 48 (april, 2004)

Beskyttelsesforanstaltninger mod de almindeligste træskadedyr i Danmark.

Læs

TRÆ 34 Valg af træ

1. udg. november, 1991
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 50 (december, 2003)

Hjælpemiddel til byggeriet for at gøre det lettere at beskrive og vælge træmaterialer.

Læs

TRÆ 35 52 Træarter

1. udg. august, 1993
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)

Grundig baggrund for valg af træart til møbel-, bygge- og industriformål.

Læs

TRÆ 36 Træfiberplader

1. udg. december, 1993
Udgået 2008, erstattes af TRÆ 60

Håndbogen lægger vægt på de områder, hvor træfiberplader især anvendes fx til undergulve og undertage.

Læs

TRÆ 37 Spånplader i byggeriet

1. udg. december, 1994
Udgået 2009, erstattes af TRÆ 60

Opdateret udgave af TRÆ 26 fra 1977. Bogen anviser valg og anvendelse af spånplader til væg, gulv og indretningsformål.

Læs

TRÆ 38 Træ & brand

1. udg. december, 1995
Udgået 2006

En brandteknisk eksempel-samling, der gennemgår de brandtekniske krav og anviser egnede træbaserede løsninger.

Læs

TRÆ 39 Træ & brandkrav

1. udg. december, 1995
Udgået 2006

Gennemgår bygnings-reglementets brandkrav i tegneserier for hver bygningstype.

Læs

TRÆ 40 Skadet træværk

1. udg. november, 1996
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 40 (maj, 2001)

Hvordan skader på trækonstruktioner forebygges og afhjælpes.

Læs

TRÆ 40 Skadet træværk

2. udg. maj, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 62 (november, 2010)

Opdateret udgave af TRÆ 40 fra 1996.

Læs

TRÆ 41 Lægning af trægulve

1. udg. december, 1997
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 41 (december, 2001)

Metoder for lægning af trægulve og tekniske forudsætninger for at trægulve kan udføres korrekt.

Læs

TRÆ 41 Trægulve 1 – Lægning og reparation

2. udg. december, 2001
Udgået 2004, erstattet af TRÆ 41 (juni, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 1997.

Læs

TRÆ 41 Trægulve 1 – Lægning og reparation

3. udg. juni, 2004
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 64 (december, 2010)

Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 2001.

Læs

TRÆ 42 Træbasisbeskrivelse

1. udg. november, 1999
Udgået 2006

Træbasisbeskrivelsen er en generel arbejdsbeskrivelse for de mest almindelige tømrer- og snedkerarbejder.

Læs

TRÆ 43 Spånplader i møbelindustrien

1. udg. maj, 1999
Udgået 2005

De materialetekniske muligheder, der er for at løse møbel- og inventaropgaver med spånplader.

Læs

TRÆ 44 Maling af træ

1. udg. august, 2000
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)

Behandling af udendørs træværk med maling og træbeskyttelsesmidler.

Læs

TRÆ 46 Træbeskyttelse

1. udg. september, 2001
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)

Systematisk gennemgang af konstruktiv og kemisk træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 47 Trægulve 2 – Valg og vedligehold

1. udg. december, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 63 (december, 2010)

Valg af trægulv, lægnings-mønster, overfladebehandling, rengøring og vedligehold.

Læs

TRÆ 48 Skadedyr i træ

1. udg. april, 2003
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 61 (juni 2010)

Værktøj til selv at kunne bestemme og bekæmpe de mest almindelige skadedyrsangreb.

Læs

TRÆ 51 Taglægter

1. udg. maj, 2005
Udgået 2010, erstattes af TRÆ 65

Grundlag for dimensionering af taglægter og deres fastgørelser, inkl. dimensioneringstabeller for taglægter og udhæng.

Læs

TRÆ 52 Træspær 2

1. udg. juni, 2005
Udgået 2008, erstattet af TRÆ 58 (december, 2009)

Håndbogen giver grundlaget for valg, bestilling, rejsning og afstivning af træspær.

Læs

TRÆ 66 Brandkrav

1. udg. december 2011
Udgået 31.12.2019

Få et hurtigt overblik over, hvordan brandkravene i bygningsreglementet kan opfyldes, med tydelig angivelse af hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes.

Læs

TRÆ 31 Træspær

2. udg. december, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)

Opdateret udgave af TRÆ 31 fra 1987.

Læs

TRÆ 60 Træplader

Alt om udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tage, vægge og lofter.

Læs

Årsberetning 2013

Læs

TRÆfakta 01

Lofter af profilbrædder

Hvorledes profilbrædder kan opsættes på lofter, så det opfylder kravene til klasse 2 beklædning.

Læs

Årsberetning 2012

Læs

TRÆrapport 01

TRÆ 68 Facadeelementer

Statiske forhold ved samlinger og beslag til facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 02

TRÆ 68 Facadeelementer

Brandteknisk dokumentation for facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 03

TRÆ 68 Facadeelementer

Flanketransmission for luftlyd gennem træbaserede facadeelementer.

Læs

TRÆ 55 tillæg og rettelser (marts 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 55 Træfacader.

Læs

TRÆ 57 tillæg og rettelser (marts 2013)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 57 Træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 59 tillæg og rettelser (juni 2019)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 59 Træspær 1.

Læs

TRÆ 62 tillæg og rettelser (marts 2013)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 62 Skadet træværk.

Læs

TRÆ 65 tillæg og rettelser (september 2016)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 65 Taglægter.

Læs

TRÆ 67 Undertage

Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage fra banevare, træfiberplader til faste undertage med tagpap på brædder,
krydsfiner eller OSB-plader.

Læs

TRÆ 68 Facadeelementer

Detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger (OBS: Det frarådes pt brug af MgO-plader, side 107).

Læs

TRÆ 2 Trægitterspærfag

1. udg. juni, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Pjecen indeholder detaljer for projektering af træspærfag til enfamiliehuse.

Læs

TRÆ 53 Træ i vådrum

1. udg. november, 2006
Udgået 2007, erstattet af TRÆ 53 (november, 2007)

Praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede vådrum og badstuer.

Læs

Årsberetning 2013

Klik for at læse Træinformations årsberetning for 2013.

Læs

Vedtægter

Klik for at læse Træinformations vedtægter.

Læs

Medlemsfordele

Klik og læs om Træinformation og medlemsfordelene.

Læs

Årsberetning 2011

Læs

Årsberetning 2010

Læs

Årsberetning 2009

Læs

Vedtægter

Klik for at læse Træinformations vedtægter.

Læs

TRÆrapport 04

TRÆ 64 Trægulve

Beregningsgrundlag for understøtning af trægulve.

Læs

TRÆ 64 tillæg og rettelser (september 2014)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 64 Trægulve.

Læs

TRÆ 66 tillæg og rettelser (august 2016)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 66 Brandkrav.

Læs

EC5 tillæg og rettelser (februar 2018)

Indeholder tillæg og rettelser til Eurocode 5 Beregning af forbindelser.

Læs

Medlemslogo xsmall (100×138 px)

Klik for at downloade medlemslogoet i størrelsen 100×138 px.

Læs

Medlemslogo small (200×275 px)

Klik for at downloade medlemslogoet i størrelsen 200×275 px.

Læs

Medlemslogo medium (400×550 px)

Klik for at downloade medlemslogoet i størrelsen 400×550 px.

Læs

Medlemslogo large (800×1100 px)

Klik for at downloade medlemslogoet i størrelsen 800×1100 px.

Læs

Medlem af Træinformation (591×591 px)

Klik for at downloade logoet.

Læs

TRÆ 69 Træarter

Indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

Læs

TRÆ 70 Træmaterialer

Grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer (afløser TRÆ 50).

Læs

TRÆ 50 TRÆ – Kvalitet og egenskaber

1. udg. december, 2003
Udgået 2014, erstattet af TRÆ 70 (november, 2014)
De mest egnede træarter, brand-krav, fugtforhold i facade-konstruktioner, krav til dampspærre og vindspærre.

Læs

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 04

Vurdering af udseende

Retningslinjer for vurdering af skønhedsfejl og svigt, som påvirker gulvets funktion.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

Årsberetning 2014

Læs

TRÆrapport 05

Beregning af tagåse

Beregningsforudsætninger og brugervejledning til programmet ÅseDim.

Læs

TRÆrapport 06

Danske snelastregler

Udviklingen i snelast-reglerne i danske normer i perioden 2016-2010, samt lasten på typiske tagkonstruktioner.

Læs

TRÆrapport 07

Load-carrying capacity

Dimensioneringsregler til beregning af bæreevnen af tag-, gulv- og vægskiver (på engelsk).

Læs

TRÆrapport 08

TRÆ 65 Taglægter

Grundlag for dimensionering af taglægter for personlast, der bruges i TRÆ 65 Taglægter (2011).

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper.

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆrapport 09

TRÆ 67 Undertage

Grundlag for dimensionering af faste undertage og underlag for tagpap, anvendt i TRÆ 67 Undertage.

Læs

TRÆfakta 11

Montering af solpaneler

Monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så BR-kravene overholdes.

Læs

TRÆtips 01

Opsætning af solpaneler

Vejledning og gode råd om opsætning af solpaneler på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

Læs

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

Indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Læs

TRÆfakta 12

Lette terrændæk

Let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade – uden brug af betonplade.

Læs

TRÆrapport 10

Terrændæk uden betonplade

Rapporten danner baggrund for løsningerne beskrevet i TRÆfakta 12 Lette terrændæk.

 

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Vejledningen gælder for afslibning af ældre gulve som led i renovering og opretning af trægulvets overflade.

Læs

TRÆtips 02

Guide til gode trægulve

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

Årsberetning 2015

Læs

Trækonstruktioner tillæg og rettelser (august 2016)

Indeholder tillæg og rettelser til Trækonstruktioner Del 1+2.

Læs

TRÆ 53 Træ i vådrum

2. udg. november, 2007
Udgået 2016, erstattet af TRÆ 72 (december, 2016)

Hvordan undergulve og vægunderlag af træplader skal opbygges til PVC og fliser.

Læs

TRÆ 72 Træ i vådrum

Bogen viser hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder hvilken belastningsklasse løsningerne kan anvendes i. Den er baseret på definitioner og principper, som er anvendt i SBi-anvisning 252, Vådrum.

Læs

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Udfaldskrav ved visuel vurdering af trægulve – herunder begreber, forklaring og tolerancer.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 04

Udseende og svigt

Vurdering af mangler der påvirker gulvets funktion – herunder gulvafslibning, materiale og lægning.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og reparation af nyere gulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper – herunder lakering, tørretider og genlakering.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper. Udviklet i samarbejde med leverandører og gulvlæggere.

 

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Afslibning af ældre trægulve ved renovering eller opretning af overflade – herunder afslibningsmetode.

Læs

TRÆ 63+64 tillæg og rettelser (januar 2017)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 63+64 Trægulve.

Læs

Årsberetning 2016

Læs

TRÆfakta 02+04+05 tillæg og rettelser (april 2017)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆfakta 02+04+05.

Læs

TRÆrapport 11

BJÆLKEdim

Brugervejledning og beregningsforudsætninger for pc-programmet BJÆLKEdim.

Læs

TRÆfakta 13

Vindspærrer i facader

Gennemgang af kravene til vindspærrer samt materialer, der kan benyttes som vindspærre.

Læs

TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

Det er vigtigt at hele tagkonstruktionen er korrekt afstivet for at undgå at tage kollapser. Læs hvordan du projekterer det afstivende system korrekt og se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.

Læs

TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser

Bogen gennemgår valg af trætype, dimensioner og udformning af detaljer for træterrasser; både på terræn, hævede, kvistaltaner og på tage.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆ 73 tillæg og rettelser (maj 2018)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær.

Læs

TRÆ 56 tillæg og rettelser (marts 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 56 Træskelethuse.

Læs

Årsberetning 2017

Læs

TRÆrapport 12

BEAMdesign

A version of the Danish program BJÆLKEdim, adapted to UK national annexes and customs.

Læs

Årsberetning 2018

Læs

TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

Tagspær af træ indgår i en overvejende del af bygninger i Danmark. Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.

Læs

Beregning af trækonstruktioner

Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

Læs

Beregning af forbindelser

Beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 (med tillæg og dansk Nationalt Anneks) kan udføres efter vejledningerne i håndbogen.

Den indeholder samtidig Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5.

Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler.

Læs

TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

TRÆ 75 er gjort gratis tilgængelig med støtte fra Danske Træspærproducenter.

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆnotat 13

Loftisolering

Baseret på forsknings-projekt af lufttætte loftbeklædninger med gipsplader med og uden dampspærre.

Læs

TRÆ 76 Efterisolering

Denne håndbog beskriver, hvordan typiske enfamiliehuse opført i perioden 1950-1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner.

Læs

TRÆ 67 tillæg og rettelser (marts 2020)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 67 Undertage.

Læs

Store træspær

Behov for afstivning

Fokus på afstivning af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs

Årsberetning 2019

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering 2016

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆ 75 tillæg og rettelser (oktober 2020)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 75 Træspær.

Læs

Beregning af CLT-konstruktioner

Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

Læs

TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

Håndbogen beskriver om krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap.

Læs

TRÆ 72 tillæg og rettelser (februar 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 72 Vådrum.

Læs

TRÆ 63 tillæg og rettelser (marts 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 63 Trægulve.

Læs

TRÆnotat 14

Tagbrædder

Tagbrædder – konstruktion, luftfugtighed og brandimprægnering.

Læs

TRÆ 77 tillæg og rettelser (maj 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 77 Tagpap på træunderlag.

Læs

TRÆ 60 tillæg og rettelser (maj 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 60 Træplader.

Læs

TRÆfakta 16

DGNB-certificering 2020

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

Årsberetning 2020

For medlemmer

Læs

TRÆ 68 tillæg og rettelser (juni 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 68 Facadeelementer.

Læs

TRÆfakta 13 tillæg og rettelser (juni 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆfakta 13.

Læs

Beregning af trækonstruktioner tillæg og rettelser (juli 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til Beregninger af trækonstruktioner

Læs

TRÆ 74 tillæg og rettelser (august 2021)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser.

Læs

Beregning af CLT-konstruktioner tillæg og rettelser (nov. 2020)

Indeholder tillæg og rettelser til Beregninger af CLT-konstruktioner

Læs