Syn og skøn

Træinformation kan bistå med udpegning af syns- og skønsmænd. Vi fungerer også selv som skønsmænd udpeget af parterne, retten eller af Voldgiftsnævnet.

Syn og skøn

I menuen finder du:

Tilstandsvurdering
Syn og skøn
Mægling